Ağırlıklı Battaniye Üzerine Bilimsel Kanıtlar

1999 yılında Amerikalı terapistler “duyusal bütünleştirme” tedavisinde ağırlıklı battaniyelerden ilk kez çocuklar için faydalandılar. Bu yeni ürün, aslında bizim topraklarımızda yüzyıllardır kullanılan ve tamamen doğal malzemelerden üretilen battaniyenin bilimsel yorumuydu. Ağırlıklı battaniyeler bizim kültürümüzün diğer bir parçası olan bebek kundaklamada olduğu gibi sarılma hissi yaratıyor, kaygıyı azaltarak uykunun daha derin ve daha huzurlu olmasını sağlıyordu.

Neredeyse sihirli bu etkileriyle ağırlıklı battaniyeler kısa sürede sadece çocukların kullandığı bir ürün olmaktan çıktı ve her yaştan insanın keyifle kullandığı bir ürüne dönüştü. Sadece 2020 yılında, dünyanın her köşesinde 10 milyondan fazla kişi ağırlıklı battaniye kullanmaya başladı.

Dünyaca Ünlü Uyku Sağlığı Uzmanı Raj Dasgupta Anlatıyor

Amerikan Uyku Sağlığı Akademisi sözcüsü ve Güney Kaliforniya Üniversitesi klinik tıp doçenti Raj Dasgupta ağırlıklı battaniyenin her yaştan bireyde uyumayı kolaylaştırabileceğini belirtiyor. Dünyaca ünlü uyku uzmanı ağırlıklı battaniyeyi şu sözlerle anlatıyor:

“Uzun süre en iyi şekilde sarılmak gibi… Geceleri yaşam boyunca yatıştırıcı hipnotik ilaçlar (uyku hapları) almaya iyi bir alternatif olabilir.”.

Kanıtlar

İsveç Gothenburg Üniversitesi’nin Bulguları

Ağırlıklı battaniyeler üzerine araştırma yapan çok sayıda saygın kurumlardan biri de İsveç Gothenburg Üniversitesi. 2015 tarihli araştırmaya kronik uykusuzluk şikâyeti olan 20 ila 66 yaşları arasında 33 denek katıldı. Araştırma sonucunda kronik uyku problemi olan bu kişilerin ağırlıklı battaniye kullanımıyla birlikte uyku kalitelerinde fark edilir artış tespit edildi. Denekler ayrıca uyku sırasında daha az hareket ettiklerini, sakin ve huzurlu olduklarını belirttiler. Araştırmaya katılan bazı kişiler ise kaygılarında azalma olduğunu belirtti.

Araştırmanın sonuçlarının Journal of Sleep Medicine & Disorders Dergisi’nde yayımlanması dünya çapında ses getirdi. Bu araştırma ağırlıklı battaniyelerin bugün dünyada milyonlarca eve girmesinde önemli rol oynadı. Orijinal metne görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ağırlıklı Battaniyenin Tedavi Edici Etkisi ve Güvenliği

Ağırlıklı battaniyeler üzerine saygın bilim insanlarınca yapılan bir diğer çalışma ise ABD’nin en köklü çocuk ve aile terapi merkezlerinden Cutchins Programs’in (kuruluş 1975) yöneticisi ve İş Terapisi Uzmanı Tina Champagne önderliğinde yapıldı. 2014 tarihli araştırmada ağırlıklı battaniyelerin son derece güvenli olduğu ve 5 dakikalık sürelerde dahi çok sayıda katılımcının stres seviyesini azaltabildiği keşfedildi. Orijinal metne görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Kanıtlar
Kanıtlar

Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma: Kaygı ve Stres

Dişçi koltuğunda bulunmanın ne kadar kaygı verici ve stresli olduğunu hepimiz biliriz. Dünya çapında bilim insanlarının yaptığı deneylerde bu nedenle özellikle diş tedavisi gören yetişkinler incelendi. Hastaların üzerine ağırlıklı battaniye serildiği anda sakinleştirici parasempatik aktivitenin belirgin şekilde arttığı, böylece kaygı seviyesinin azaldığı gözlendi.

Çocuklar Üzerine Bir Çalışma: OTİZM

İngiliz Profesör Paul Gringras önderliğinde 2014 yılında 67 otizmli çocuk ve aileleri üzerinde yapılan çapraz araştırmada çok ilginç sonuçlar elde edildi. Deneye katılan çocukların ve ebeveynlerinin sübjektif değerlendirmelerinde ağırlıklı battaniye kullanmaktan çok keyif aldıkları, normal battaniyeler yerine ağırlıklı battaniyeleri belirgin şekilde tercih ettikleri gözlemlendi.

Mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin seviyesini arttırdığı bilimsel olarak kanıtlanan ağırlıklı battaniyeler, çocuklara gece boyunca sarılma ve kucaklanma hissi verir. Sarılma ve kucaklanma hissi de her çocuğun daha mutlu ve daha özgüvenli olması demektir.

Araştırmanın orijinal metnini okumak için lütfen tıklayınız: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25022743/

Kanıtlar

Çocuklar Üzerine Bir Diğer Çalışma: HİPERAKTİVİTE

Ağırlıklı battaniyeler hiperaktivite tanısı konan çocuklar üzerinde de denendi. Yaşları 8 ila 13 arasında değişen 42 hiperaktif çocuk, 2 hafta boyunca ağırlıklı battaniye kullandılar ve 4 hafta boyunca uyku testine tabi tutuldular. Ağırlıklı battaniye kullanan çocukların uykuya dalma süreleri ve gece yarısı uyanma sayıları hiperaktivite şikâyeti olmayan çocuklarla aynı seviyeye düştü. Bu çarpıcı araştırmanın özgün metnini linkten okuyabilirsiniz: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20662681/

Journal Clinical Sleep Medicine Araştırmalarına Göre Ağırlıklı Battaniye

JCSM bilimsel uyku sağlığı araştırmalarının sunumunu gerçekleştiren akademik derginin içerisinde bilimsel kanıtlardan bahsedilmiş hatta incelemelere yer verilmiştir. İncelemelerin 4. haftasında, ağırlıklı battaniyenin uykusuzluğun şiddetini önemli oranda azalttığı gözlemlenmiştir. Ağırlıklı battaniyenin etkileri; daha iyi bir uyku süreci, daha yüksek verimde bir gün ve azalan depresyon ve anksiyete semptomları şeklinde sıranabilmektedir. Gözlemlemeler sonucu, ağırlıklı battaniyeden kaynaklanan hiçbir olumsuz sonuç ortaya çıkmamıştır. Çalışmanın 12 ay süren açık izlem aşamasında; ağırlıklı battaniye kullanmaya devam eden katılımcıların, uyku ile ilgili olumlu deneyimleri devam etmiştir. Normal battaniyeden ağırlıklı battaniyeye geçiş yapan hastalar da uykusuzluk şiddetlerinin azaldığını ve benzer olumlu etkileri deneyimlediklerini göstermişlerdir.
https://jcsm.aasm.org/doi/full/10.5664/jcsm.8636

Kanıtlar
Kanıtlar

Ağırlıklı Battaniyenin Vücuda Etkileri

Ağırlıklı bir battaniye, vücuda propriyoseptif sağlamak için tasarlanmış, ağırlıklı materyal içeren terapötik bir battaniye çeşididir. Bazen “altıncı his” olarak adlandırılan propriyosepsiyon, vücut pozisyonu ve hareketlerle ilgilidir. Ağırlıklı battaniyeler, hem fiziksel hem de psikolojik avantajları olan derin dokunma basıncı uyarımı sağlamaktadır. Derin basınç simülasyonu (DPS), kortizol seviyesinin dengelenmesini; serotonin ve melatonin konsantrasyonlarının ise artmasını sağlayan, bu sayede sinir sitemine etki eden bir kavramdır. Bu durum, stresi en aza indirebilecek, uykuyu tetikleyebilecek ve esenlik duygularını artırabilecek sakinleştirici bir etki yaratır.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S209549642030131X

Ağırlıklı Battaniye Kullanımının Erken Dönemde Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Ağırlıklı battaaniyelerin, derin bası uyarımı ile anksiyete hissini azalttığı ve böylelikle uyku kalitesini arttırdığına yönelik yeni bilgiler mevcuttur. Vücudun çok farklı bölgelerinde aynı anda tendon, kas ve eklemleri uyararak akupunktur ve masaja benzer bir etki gösterdiği öne sürülmektedir.İnsomni tanısı konan hastalar değerlendirilmiştir. Tüm hastalara hastaların kilosunun %10’una denk gelecek şekilde 6kg veya 8kg ağırlıklı battaniyeler verilmiş ve evlerinde üç gün kullanmaları istenmiştir. Hastalar yaklaşık bir haftanın sonunda uyku laboratuvarında tekrar tüm gece PSG tetkiki ile incelenmiş ve ağırlıklı battaniye kullanımının sübjektif etkileri İnsomni şiddetini azaltmış olarak değerlendirilmiştir.
https://library.swtjc.edu/eds/detail?db=pbh&an=160810440

Kanıtlar
Kanıtlar

Ağırlıklı Battaniye Genç ve Yetişkin Bireylerde Uyku Öncesi Tükürük ve Melatonin Konsantrasyonu Arttırır

Ağırlıklı battaniyeler, ergoterapi uygulaması kapsamında uykusuzluk ve kaygı gibi durumları hafifletmek için bir yöntem olarak ortaya çıkmıştır. Örneğin, 120 psikiyatri hastasının yer aldığı bir araştırma 1 aydan uzun süre yatmadan önce ağırlıklı battaniye kullanılmasının uyku sırasında hafif battaniye kullanan hastalara göre uykusuzluğun şiddetini daha fazla azalttığını bulmuştur. Ağırlıklı battaniye sayesinde vücut Oksitosin üretir Ositosin, hipotalamik nöronlar tarafından üretilir ve nörohipofiz sistemi aracılığıyla dolaşıma salınır. Doğum ve emzirmeyi teşvik etme, korku, ağrı ve stresi azaltma ve refah ve sakinlik düzeylerini artırma gibi çeşitli biyolojik etkileri vardır.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jsr.13743

Sinir Sistemi Üzerine Bir Çalışma: Huzursuz Bacak Sendromu

İsveç’in en köklü kurumlarından biri olan Gothenburg Üniversitesi tarafından yürütülmüş bu çalışmada, ağırlıklı battaniye kullanımının uyku esnasında fizyolojik ve davranışsal değerleri araştırılmıştır. Yapılan araştırmalarda katılımcıların ağırlıklı battaniye kullandıklarında, daha sakin bir gece uykusu geçirdikleri ve hareketlerinde azalma olduğu gözlemlenmiştir. Bu araştırmalar ışığında ağırlıklı battaniyenin daha rahat, daha iyi kaliteli ve daha güvenli bir uyku sağladığı sonucunda ulaşıldı. Ayrıca ağırlıklı battaniyenin, artan dokunsal ve proprioseptif girdiler aracılığıyla uykusuzluğu azaltmada yardımcı olabilir, yenilikçi bir nonfarmakolojik yaklaşım ve uyku kalitesini artırmak için tamamlayıcı bir araç olabilir.

Kanıtlar
Kanıtlar

Yetişkinler Üzerine Bir Çalışma: Ağırlıklı Battaniye ve Uyku İlacı Arasındaki Bağlantı

İsveç’te yapılan araştırmaya göre; ağırlıklı battaniye kullanan kişilerin uzun vadede uyku ilacı alımını azalttığı ya da bıraktığı kanıtlanmıştır. Araştırma, ağırlıklı battaniye kullanımı ve uyku ilaçlarının kullanımı arasında istatiksel bir veri sunmaktadır. Makalenin 69. sayfasında araştırmanın detaylarını bulabilirsiniz.

Terapötik Etkiler Üzerine Bir Çalışma

Araştırmalara göre, ağırlıklı battaniyenin terapötik tedavilerinde etkili bir gücü bulunmaktadır. 32 yetişkin grubuyla eş zamanlı olarak yürütülen araştırma sürecinde ağırlıklı battaniyenin kaygıyı ve anksiyeteyi azalttığı kanıtlanmıştır. Çalışma sonucunda, ağırlıklı battaniyenin kan basıncı, nabız oksimetresi ve nabız hızında iyileştirici bir niteliği olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmanın detaylarını ise sayfa 28’den inceleyebilirsiniz.
https://doi.org/10.5664/jcsm.8636

Kanıtlar
Kanıtlar

Psikiyatrik Bozukluk Üzerine Olası Çalışmalar: Majör ve Bipolar Bozukluklar

Araştırma, İsviçre Karolinska Üniversitesi Hastanesi’nde 120 hasta ile 4 hafta boyunca yapılmıştır. Çalışmaya göre ağırlık battaniye kullanımının daha iyi bir uyku sağladığı; kaliteli uyku sonrası gün içinde hastaların aktivite düzeyinin arttığı gözlemlenmiştir. 4 hafta boyunca ağırlıklı battaniye kullanan; majör depresif bozukluk, bipolar bozukluk, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan ve anksiyeteye sahip hastaların üzerinde olumlu, iyileştirici özelliği olduğu kanıtlanmıştır. Araştırmanın kapsamlı açıklamasını 55. sayfadan inceleyebilirsiniz.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039488.2021.1931713

Kanıtlar

Psikolojik Klinikler Üzerine Bir Çalışma: Kaygı Yönetimi

Araştırma psikiyatrik hastaların bulunduğu bir klinikte yapılmıştır. Ağırlıklı battaniye kullanımının bireylerin anksiyete semptomlarını azalttığı dolayısıyla kaygı yönetimini sağladığı kanıtlanmıştır. Çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfa 79’u inceleyebilirsiniz.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08039488.2021.1931713

Çocuklar Üzerine Bir Diğer Çalışma: Uykuya Dalma Süresi

Araştırma psikiyatrik hastaların bulunduğu bir klinikte yapılmıştır. Ağırlıklı battaniye kullanımının bireylerin anksiyete semptomlarını azalttığı dolayısıyla kaygı yönetimini sağladığı kanıtlanmıştır. Çalışma hakkında daha fazla bilgi edinmek için sayfa 79’u inceleyebilirsiniz.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34983749/

Kanıtlar
Kanıtlar

Yetişkinler Üzerine Bir Diğer Çalışma: Kronik Ağrılar

Ağırlıklı battaniyenin sağladığı hafif basıncın sakinleştirici etkisi bulunur. Böylelikle vücut rahatlayarak kaliteli bir uyku deneyimi yaşar. Widespread pressure delivered by a weighted blanket reduces chronic pain adlı makalede ise ağırlıklı battaniyenin kronik ağrı şiddetini azalttığı kanıtlanmıştır. Araştırmanın detaylarını ilgili linkten inceleyebilirsiniz.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34425251/

Travma Yaşayan Hastalar Üzerine Bir Çalışma: Opioid ve Anksiyolitik İlaçlar

Ağırlıklı battaniyenin, akut ağrı ve anksiyete yaşayan travma hastalarında opioid ve anksitolitik ilaç kullanımının azaltabileceğine dair veriler weighted blankets for pain and anxiety relief in acutely injured trauma patients adlı makalede kanıtlanmıştır. Araştırma kapsamında ağırlıklı battaniye kullanımı sırasında ağrıların azaldığı hastalar tarafından bildirilmiştir. Herhangi bir yan etkisi bulunmamıştır. Araştırmanın detaylarına ilgili linkten inceleyebilirsiniz.

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15360288.2023.2174634

Kanıtlar
Kanıtlar

Kemoterapi Hastaları Üzerine Bir Çalışma

Ağırlıklı battaniye kaliteli uyku sağlayarak kemoterapi hastalarına yardımcı olan tedavi yöntemlerinden biridir. Weighted blankets anxiety reduction in adult patients receiving chemotherapy adlı makalede kemoterapi hastaları ve ağırlıklı battaniye kullanımı arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmaya göre kemoterapi alan hastaların anksiyetelerinde azalma gözlemlenmiştir. Çalışma hakkında daha fazla bilgi için ilgili linke tıklayabilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32678376/

Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma: Alternatif Tedavi Yöntemi

Ağırlıklı battaniye kullanımı bakım evlerindeki yaşlı insanlar için etkili ve rahatlatıcı bir uyku kalitesi sağlar. Weighted blankets’ effect on the health of older people living in nursing homes adlı makalede uzun süreli ağırlıklı battaniye kullanmanın bakım evlerindeki yaşlı insanların yaşam kalitesini arttırdığı kanıtlanmıştır. Makaleyi ilgili linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36005255/

Kanıtlar
Kanıtlar

Demans Hastaları Üzerine Bir Çalışma:Sakinleştirme Etkisi

Geriatric Nursing dergisinde yayınlanan The use of weighted blankets as a novel approach for treatment of persistent vocalizations in late stage dementia adlı makaleye göre, ağırlıklı battaniye kullanımının demans hastaları üzerinde sakinleştirici bir etkisi bulunduğu kanıtlanmıştır. Ağırlıklı battaniyelerin derin basınç özelliği, vücut üzerinde sakinleştirici bir etki sağlar. Böylelikle uyku sırasında sinir sistemi düzenlenir ve duyusal yük hafifleyerek stres seviyesi azalmaktadır. İlgili linke tıklayarak ağırlıklı battaniyenin demans hastaları üzerine etkili detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34555567/

Kanıtlar

Ağırlıklı Battaniye ve Çocuk Sağlığı

Biz yetişkinler, çocukların da bizler gibi kaygılarının olabileceğini çoğu zaman fark etmeyiz. Özellikle de çocuğumuzun belirgin hiçbir sağlık sorunu yoksa. Oysa onlar da pek çok kaygı kaynağıyla başa çıkmak zorundalar. Mesela okul hayatı ve sınavlar, ya da şehirleşmenin getirdiği yalnızlık duygusu. Bunlara büyümeye bağlı hormonal değişimleri de eklediğinizde, çocuklarımızın aslında ne kadar büyük bir mücadele verdiği ortaya çıkar. Üstelik onlar tüm gece boyunca kaygılarıyla tek başlarına mücadele etmek zorunda kalırlar. Bunun bedelini de çocuğun uyku kalitesi öder.

Kaliteli ve derin bir uyku, çocuğun gün içinde ihtiyaç duyacağı enerjiyi kazanmasında çok ciddi rol oynar. İyi uyuyan çocukların okul başarısı artar, sosyalleşmeleri kolaylaşır. Biz çocuğumuza tüm gece sarılamasak da ağırlıklı battaniye ona sarılır ve kucaklandığı hissini verir. İstisnasız her çocuk, kucaklandığında daha mutlu, daha başarılı ve daha özgüvenli olur.

Ağırlıklı Battaniye Kaygıyı Nasıl Azaltır?

Kaygıya karşı tepkilerimiz iki ayrı sinir sistemimizle ilgilidir: Sempatik sinir sistemi ve Parasempatik sinir sistemi.

Bunlardan ilki, stres kaynağıyla karşılaştığımızda vücutta oluşan durumdan sorumlu sistemdir. Uyarılmış sempatik sistem kendimizi endişeli hissetmemize, “kaç ya da savaş” ruh haline girmemize yol açar. Bu durum hem uykuya dalmamızı güçleştirir hem de uykumuzun kalitesini ciddi oranda düşürür.

Öte yandan parasempatik sinir sistemimiz kalp atışını yavaşlatarak kaslarımızı gevşetir, mutlu ve huzurlu hissetmemizi sağlar. Vücuda uygulanan derin baskılar, işte bu parasempatik sinir sistemine destek olur. Ağırlıklı battaniyeler de vücudumuza derin baskı uygular ve bizi rahatlatan parasempatik sinir sistemini uyarır. Aynı büyükannelerimizin battaniyelerinin ve annelerimizin bizi sardıkları kundakların yüzyıllardır yaptığı gibi…

Kanıtlar